Vi fick just veta att H&M-konkurrenten Uniqlo nu definitivt intar Sverige

16 januari 2018

Enligt en fastighetsrådgivare som nyligen träffat Uniqlo står det nu klart att den japanska modekedjan öppnar i Stockholm. Vasakronans fastighet Sverigehuset verkar av allt att döma bli platsen för den första butiken. De kommer att gå in med kraft i Sverige. De har gjort en mycket bra kartläggning av marknaden. Och de har en gynnsam position i och med att det är väldigt få aktörer som just nu söker etableringar i den här storleken med de bästa lägena, säger den fastighetsrådgivare som VA talat med.

Länk till nyheten