Veitechentreprad i Göteborg

12 augusti 2020

Vasakronan och Veidekke ger Veitech uppdraget att utföra och ansvara för samtliga fastighetstekniska installationer i Strömshuset i Göteborg. För Veitech innebär uppdraget en totalentreprenad i samverkan som har ett ordervärde på cirka 35 Mkr. Projektet har nu startat och väntas bli klart i februari 2022.

Länk till nyheten