Veidekke tecknar avtal med Vasakronan om totalentreprenad- ordervärde på 195 kr

30 juli 2020

Av ett pressemeddelande framgår att Veidekke tecknat ett avtal med Vasakronan om en totalentreprenad av kvarteret Kronan i Sundbyberg. Projektet beräknas stå färdigt hösten 2021. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka er vidare till detta media.

Länk till nyheten