VD:arna om försäljningen av Vasakronan

03 juli 2018

Fyra vd:ar kommenterade AP Fastigheters köp av Vasakronan i Fastighetsvärlden nr 7-8/2008. Hans Wallenstam, Erik Paulsson var positiva till affären. Stellan Lundström och Lennart Sten var dock mer kritiska.

Länk till nyheten