Vasakronans vinst minskade till 9,27 Mdr

01 februari 2018

Minskade värdeökningar för Vasakronans fastigheter ledde till en minskad vinst för fastighetsbolaget 2017, efter skatt blev vinsten 9.269 Mkr (11.472 Mkr). Hyresintäkterna steg till 6.940 Mkr (6.251 Mkr), uthyrningsgraden minskade däremot till 93,1 procent från 94,2 procent 2016.

Länk till nyheten