Vasakronans vinst minskade till 5.030 Mkr

12 juli 2019

För första halvåret ökade Vasakronan hyresintäkterna till totalt 3.439 Mkr (3.333). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent (6). Nyuthyrningarna ökade till 129.000 kvm (73.000), med en årshyra om 473 Mkr (269), varav nettouthyrningen steg till 171 Mkr (60). Uthyrningsgraden ökade till 93,1 procent (92,9) vid periodens utgång.

Länk till nyheten