Vasakronans VD: Stabil utveckling och positiva tecken

06 november 2020

Efter ett stabilt halvår ser nu Vasakronans vd Johanna Skogestig fram emot nya satsningar. Bland annat invigningen av Arena Sergel i Stockholm, som sker den 9 november. ”Totalt sett ser den ekonomiska utvecklingen ljusare ut än före sommaren även om hyresmarknaden av begripliga skäl är fortsatt avvaktande. Trots det kan jag konstatera att det finns efterfrågan på bra produkter i bra lägen. Det speglas i de uthyrningar som genomförts under kvartalet och i årets höga nettouthyrning. Tillgången till finansiering är god och kreditmarginalerna åter på låga nivåer. Sammantaget gör det att Vasakronan har ett bra utgångsläge och står finansiellt starkt”, säger Johanna Skogestig.

Länk till nyheten