Vasakronans resultat minskade starkt

04 november 2020

Vasakronans resultat minskade under årets första kvartal till 1 448 Mkr, jämfört med 7 215 Mkr året innan. Totalt uppgick hyresintäkterna till 5 234 Mkr, året innan låg de på 5 232 Mkr. ”Marknaden är av begripliga skäl avvaktande. Trots det kan jag konstatera att det finns både efterfrågan och betalningsvilja för bra produkter i rätt lägen. Det speglas i de uthyrningar som genomförts under kvartalet. På kontorssidan ser vi att de flesta företagen fortsätter att erbjuda sina medarbetare möjligheten till distansarbete. Det utmanar den traditionella synen på vad ett kontor är och ställer krav på både chefer och medarbetare att anpassa sina arbetssätt. Detta märks i dialogen med våra kunder som visar ett ökat intresse för en av Vasakronans kärnfrågor hur man kan utforma sitt kontor för att det på ett bättre sätt ska möta kraven på samverkan och flexibilitet”, säger vd Johanna Skogestig i en kommentar.

Länk till nyheten