21 juni 2023

Vasakronans proptechbolag gör 7:e förvärvet

Hydda, Vasakronans och BLQ Invests proptechsatsning, köper det finska startup-bolaget Freesi. Detta blir Hyddas sjunde bolagsförvärv sedan starten 2021. Martina Skande, vd för Hydda, säger att de ser ett ökat intresse hos kunderna för lösningar som kan hjälpa dem att hantera inomhusklimatet samt minska kostnaderna. Hon menar att investeringen i Freesi gör det möjligt att erbjuda kunderna de bästa och effektivaste lösningarna för energieffektivitet och inomhusklimat samt att affären breddar och stärker deras proptech-tjänsteerbjudande för fastigheter.

Länk till nyheten