Vasakronans nyckeltal för 2019 – hyrorna upp 12 procent

30 januari 2020

Vasakronans resultat för 2019 uppgick till 14 miljarder kronor. Bolagets hyror omförhandlades till en uppgång av 12 procent. Fastigheternas värdeförändring uppgick till 13 270 mkr, vilket innebär en ökning på 9,7 procent. Värdeökningen var störst i Stockholm, vilket främst förklaras av ökade marknadshyror.

Länk till nyheten