03 februari 2023

Vasakronans förvaltningsresultat i nivå med i fjol, slopar utdelningen

Vasakronan redovsisar ett förvaltningsresultat för fjärde kvartalet som ligger i nivå med samma kvartal året innan. Till årsstämman föreslår styrelsen att ingen udelning lämnas, till skillnad från i fjol då man hade en utdelning på 4,0 miljarder kronor. Vasakronans vd Johanna Skogestig kommenterar bland annat bokslutet med att det är ett gott resultat som Vasakronan levererar för helåret och att de är väl positionerade men att hon är ödmjuk inför det som händer i marknaden med den osäkerhet i omvärlden som råder.

Länk till nyheten