08 juli 2022

Vasakronans förvaltningsresultat backade med 2 procent i andra kvartalet

2 procent backade Vasakronans förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolagets hyresintäkter steg till 1 990 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 8,0 procent mot föregående år. ”Sammanfattningsvis visar vi ett starkt resultat för halvåret. Vi har en hög nettouthyrning och driftsöverskottet fortsätter att öka. En stor del av vår projektportfölj är nu färdigställd och vi har tagit emot flera nya fastigheter i förvaltningen det senaste året”, kommenterar vd Johanna Skogestig i delårsrapporten.

Länk till nyheten