Vasakronans fastighetsvärde steg till 123 Mdr

17 november 2017

Vasakronan redovisar ett ökat värde på sina 178 fastigheter till 122 999 Mkr, vilket kan jämföras med 111 566 Mkr i fjol. Fastighetsbolagets hyresintäkter steg till 4836 Mkr jämfört med 4646 förra året. Uthyrningsgraden har dock minskat från 93,7 procent till 92,7 procent.

Länk till nyheten