Vasakronans fastighetsvärde sjönk med 1,79 Mdr

04 maj 2020

Under det första kvartalet 2020 ökade Vasakronans hyresintäkter till 1.764 Mkr (1.724). Ökningen var 4 procent i ett jämförbart bestånd. Bolaget har gjort nyuthyrningar av 49 000 kvm med en årshyra om 278 Mkr (327). Nettouthyrningarna minskade till 143 Mkr. Värdeförändringen på Vasakronans fastighetsvärde uppgick till -1.786 Mkr (716). Det motsvarar en värdeförändring om -1,1 procent (0,6).

Länk till nyheten