Vasakronan: UUA bra för affärerna

01 februari 2022

Vasakronan utformar sina kontor universellt, ett koncept som inte bara gäller den fysiska miljön utan sträcker sig genom ledarskapet, social arbetsmiljö och digitalisering. Cecilia Söderström, bolagets HR-chef, berättar att deras kunder också är intresserade av UUA. Hon menar att UUA-lärandeforum har öppnat ögonen för mer tillgänglighet i det digitala systemet och fått dem att tänka på att det ska vara synligt för alla. Cecilia Söderström sticker inte heller under stol med att arbetet gynnar affärerna. ”Vi är ju ett affärsdrivande företag som ägs av AP-fonderna. Vi ser att det arbete jag lägger ner i mer styrelsearbetet i UUA är en pust i rymden, jämfört med vad vi kan få in på framtida affärer, eller på ombyggnationer vi inte behöver göra i framtiden”, säger hon.

Länk till nyheten