Vasakronan storsäljer till Einar Mattsson

07 januari 2019

Einar Mattsson har köpt Telefonfabriken 7 av Vasakronan till ett värde av 210 miljoner kronor. Efter att rivningen av den nuvarande byggnaden är klar kommer bygget av bostäder att ta fart. Detaljplanen tillåter bostadsbyggnation om 14 000 kvm där 12 000 kvm avser bostäder och 2 000 kvm avser centrumändamål.

Länk till nyheten