Vasakronan: Stora nyuthyrningar

07 maj 2019

Fredrik Wirdenius har efter sina elva år på posten meddelat styrelsen att han önskar lämna sitt uppdrag som vd för Vasakronan. Fastighetsbolaget redovisar ett starkt första kvartal för 2019. Totalt har bolaget genomfört nyuthyrningar för 93 000 kvm med en årshyra om 327 Mkr. Vasakronans hyresintäkter ökade totalt till 1 724 Mkr (1 643 Mkr). Resultatet före värdeförändringar och skatt ökade till 968 Mkr (861). Det motsvarade en ökning om 12 procent (3), en ökning som förklaras främst av större hyresintäkter.

Länk till nyheten