31 oktober 2022

Vasakronan: Starkt resultat och fortsatt hög nettouthyrning

9 procent ökade Vasakronans hyresintäkter med under det tredje kvartalet 2022. Resultatet ökade med tre procent till 3 352 mkr före värdeförändringar och skatt. ”Vi fortsätter redovisa ett starkt resultat med ett ökat driftsöverskott och vi håller ett fortsatt högt tempo i nyuthyrningen. Trycket är som störst på lokaler av hög kvalitet i riktigt bra lägen. Det är en efterfrågan vi har goda förutsättningar att möta vilket också syns i nettouthyrningen för kvartalet. Samtidigt är osäkerheten i marknaden stor och det finns all anledning att vara ödmjuk inför det faktum att det kommer att vara oroligt under en tid framöver”, säger Johanna Skogestig, vd.

Länk till nyheten