Vasakronan: Små positiva värdeförändringar i kvartalet

05 november 2020

I kvartalsrapporten för det tredje kvartalet redovisar Vasakronan positiva värdeförändringar på sina förvaltningsfastigheter om 344 mkr. Bolagets resultat före värdeförändringar och skatt uppgår till 979 mkr (935). ”Den ekonomiska utvecklingen ser ljusare ut än före sommaren även om hyresmarknaden av begripliga skäl är fortsatt avvaktande. Trots det kan jag konstatera att det finns efterfrågan på bra produkter i bra lägen. Det speglas i de uthyrningar som genomförts under kvartalet och i årets höga nettouthyrning. Tillgången till finansiering är god och kreditmarginalerna åter på låga nivåer. Sammantaget gör det att Vasakronan har ett bra utgångsläge och står finansiellt starkt”, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Länk till nyheten