Vasakronan slopar utdelning om 6 Mdr kr

27 mars 2020

Vid ett extra styrelsemöte har Vasakronan fattat beslutet att den planerade utdelningen om sex miljarder kronor ska återtas. Fastighetsbolaget kommer att återkomma till frågan senare i år för ett nytt ställningstagande beroende på hur situationen då ser ut. ”Att återta beslutet om utdelning är klokt. Det handlar om god affärsetik och att agera ansvarsfullt”, säger Johanna Skogestig, vd för Vasakronan.

Länk till nyheten