12 april 2023

Vasakronan skriver exploateringsavtal för omfattande Kista-kontor

Snart kan Vasakronans arbete med 31 000 kvm ny kontorsyta kan sätta igång. Endast ett antagande i kommunfullmäktige behövs dessförinnan.

Länk till nyheten