Vasakronan satsar ytterligare på solenergi

15 juni 2018

Vasakronan har tecknat ett ramavtal med Save by Solar som innebär att Save by Solar blir en föredragen leverantör av solceller åt Vasakronan. Sedan flera år tillbaka har Vasakronan genomfört stora satsningar på solceller och energieffektivisering. Idag har fastighetsbolaget cirka 50 solcellsanläggningar. Genom smarta lösningar, ny teknik och produktion av egen solel har Vasakronan lyckats halvera sin energianvändning sedan 2009.

Länk till nyheten