Vasakronan satsar på DLE-teknik vid Sergelgatan

25 maj 2020

Vasakronan har gett Labkyl uppdraget att installera de två kraftfullaste DLE-värmepumparna hittills när fastighetsbolaget bygger om fyra höghus i Stockholm city. ”Det är framsynt av vår beställare att de väljer att bygga en sådan här energianläggning mitt i Stockholm. Energilösningen är helt miljövänlig och använder sig av hållbar DLE-teknik. Nu är vi i projekteringsstadiet och hjälper vår beställare med strategin angående Sergelhusens energiflöden. I det här projektet arbetar vi med konsulterna från Ferax Installationsprojekt AB som ser DLE-teknikens alla fördelar”, säger Patrik Larsson, vd på Labkyl.

Länk till nyheten