03 februari 2023

Vasakronan sänker fastighetsvärden med 6,1 miljarder kronor

Vasakronans kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2022 visar att bolagets hyresintäkter ökade med 10 % och driftöverskottet med 8 % – till sammanlagt 5 968 miljoner. Förvaltningsresultatet steg 7 % och landade på 481 miljoner. Samtidigt med detta har fastighetsbeståndet värderas ned med 3,1 % med anledning av högre bedömda avkastningskrav. Johanna Skogestig, vd Vasakronan, säger i en kommentar att bolaget redovisar ett stabilt resultat i den underliggande verksamheten och att fastighetsvärdet minskat under andra halvåret med anledning av det osäkra marknadsläget.

Länk till nyheten