Vasakronan säljer utvecklingsfastighet i Malmö

12 juni 2018

Vasakronan säljer fastigheterna Smedjan 13 och 15 till Fastighets AB Trianon. Ett avtal har tecknats mellan de båda parterna och köpeskillingen uppgår till 88 mkr. Fastigheterna finns i Norra Sorgenfri 1,5 km öster om centrala Malmö. Smedjan 13 innehåller idag kontors- och laboratoriebyggnader. Smedjan 15 är obebyggd och marken används som parkering i dagsläget. När den nya detaljplanen för kvarteret Smedjan vunnit laga kraft tillträder köparen fastigheterna, det beräknas ske under det fjärde kvartalet 2018.

Länk till nyheten