Vasakronan säljer tre fastigheter till Stena Fastigheter

30 november 2018

Fastigheterna Repslagaren 31, Galten 25 och Apotekaren 12 i Lund säljs av Vasakronan till Stena Fastigheter. Fastighetsvärdet uppgår till 370 mkr. Främst består fastigheterna av kontor, men även bostäder, handel och en biograf. Köparen ges tillträde till fastigheterna den 30 november, direkt efter att avtalet tecknats.

Länk till nyheten