Vasakronan säljer byggrätter till Einar Mattsson på Telefonplan

21 december 2018

Telefonfabriken 7 säljs av Vasakronan till Einar Mattsson för 210 miljoner kronor. Fastigheten som ligger vid Telefonplan i Stockholm innehåller byggrätter för bostäder och centrumändamål. Detaljplanen medger bostadsbyggnation om 14 000 kvm och 2 000 kvm centrumändamål. Einar Mattsson tillträder fastigheterna när Vasakronan färdigställt ledningsflytt och rivning av den befintliga byggnaden. Arbetet med detta beräknas vara klart senast i början av andra kvartalet 2019.

Länk till nyheten