Vasakronan säljer byggrätter på Telefonplan

21 december 2018

Vasakronan säljer Telefonfabriken 7, belägen vid Telefonplan i Stockholm, till Einar Mattsson. Köpeskillingen uppgår till 210 miljoner kronor. Enligt detaljplanen medges byggnation av 12 000 kvm bostäder och 2 000 kvm för centrumändamål. Så snart Vasakronan färdigställt ledningsflytt och rivning av den befintliga byggnaden, tillträder köparen. Det beräknas ske under våren 2019.

Länk till nyheten