01 maj 2023

Vasakronan om kontorsmarknaden: ”Noterar e viss inbromsning och större försiktighet”

Vasakronans rapport för det första kvartalet visar att förvaltningsresultatet ökar på samma gång som de fortsätter att skriva ner fastighetsvärdena. Vd:n Johanna Skogestig säger att efterfrågan på kontor är fortsatt bra, även om en ökad försiktighet märks hos företagen. Bolagets hyresintäkter ökade 17 % till 2 221 miljoner i jämförelse med första kvartalet förra året. Driftsöverskottet steg 16 % oh förvaltningsresultetet ökade 5 % och landade på 1 147 miljoner. I vd-ordet skriver Skogestig att ökningen av förvaltningsresultatet kan förklaras av att de färdigställt många projekt som gått in i förvaltning, men även av den höga inflationen som medfört hyresökningar för hyresavtalen som är kopplade till index.

Länk till nyheten