Vasakronan ökar förvaltnngsresultatet i fjärde kvartalet, utdelningen fördubblas

04 februari 2022

Jämfört med samma period året innan, redovisar Vasakronan högre hyresintäkter och ökade förvaltningsresultat för fjärde kvartalet 2021. Johanna Skogestig, vd på Vasakronan, säger att hon efter en avvaktande inledning på året kan konstatera att verksamheter och företag nu går bra och att de vågar fatta framtidsinriktade beslut – något som märks i det stora antalet nytecknade avtal i det fjärde kvartalet.

Länk till nyheten