Vasakronan ökar förvaltningsresultatet i tredje kvartalet

30 oktober 2019

Vasakronans förvaltningsresultat ökade under det tredje kvartalet. Dessutom rapporterar bolaget en högre nettovinst. Bolaget beskriver en stark hyresmarknad i Stockholm. Ett lågt utbud av nyproducerade kontorslokaler i Göteborg har inneburit fortsatt stigande hyresnivåer även där. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten