Vasakronan ökar förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet, utdelning på 6,0 miljarder kronor

30 januari 2020

Vasakronans förvaltningsresultat under fjärde kvartalet 2019 steg. Bolagets hyresintäkter uppgick till 1 808 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 5,6 procent jämfört med året innan. Resultatet före skatt var 8 536 miljoner kronor (4 939). Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten