05 februari 2024

Vasakronan ökar förvaltningsresultatet: Fortsatta utmaningar

Vasakronans redovisar ett ökat förvaltningsreslutat i fjärde kvartalet 2023, jämfört med motsvarande period 2022. Fastighetsbolagets hyresintäkter ökar med 8,8 procent och driftnettot är upp 12,5 procent. ”Det finns tecken på att inflationstrycket börjar lätta och allt fler tror att en djupare recession kan undvikas. Trots det lär 2024 av allt att döma innebära fortsatta utmaningar för både näringslivet och hushållen. Osäkerhetsfaktorerna i vår omvärld och i den makroekonomiska miljön finns där alltjämt så exakt vad som väntar runt hörnet vet vi inte”, kommenterar vd Johanna Skogestig i bokslutet.

Länk till nyheten