Vasakronan ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

09 juli 2021

Vasakronan redovisar ett ökat förvaltningsresultat i jämförelse med motsvarande period året innan. Bolagets hyresintäkter var 1842 miljoner kronor vilket var en ökning med 8,2 %. Johanna Skogestig, bolagets vd, säger att de ser en högre aktivitet på hyresmarknaden och att en efterfrågan på effektiva kvadratmetrar i bra lägen syns i såväl de nyuthyrningar och de omförhandlingar de gjort de gångna året.

Länk till nyheten