Vasakronan och Öbo berättar om hur du kan dela el

08 mars 2022

Nya regelundantag gör att det från och med den 1 januari i år är möjligt att dela el mellan byggnader. Två fastighetsbolag har redan börjat arbeta med att dela el – Vasakronan och Öbo. Vasakronan har implementerat det i en fastighet på Uppsala Campus. Det handlar om 20 byggnader inom Uppsala Science Park. Fyra av dem är ihopbyggda med kulvertar och har solceller på taken. Fastighetsbolaget noterade att de under samma timme kunde ha både underskott och överskott på el. Det eftersom vissa maskiner i byggnaderna inte gick i fullt tempo hela tiden. ”Den bästa ekonomin är att använda all el själv det betalar sig bäst. Därför var vår målsättning att öka egenanvändning av producerad el”, berättar Ulf Näslund på Vasakronan.

Länk till nyheten