Vasakronan minskade uthyrningsgraden i tredje kvartalet

17 november 2017

Vasakronan redovisar hyresintäkter som uppgick till 1 590 miljoner kronor under de tredje kvartalet av 2017. Fastighetsbolagets uthyrningsgrad uppgick till 92,7 procent och totalt hyrdes 120 000 kvm ut under perioden. Resultatet efter skatt blev 1 512 miljoner kronor.

Länk till nyheten