27 mars 2024

Vasakronan köper från Union på Vasagatan för 715 mkr

Kvarteret Uggleborg 14, Sthlm HUB, förvärvas av Vasakronan från Union Invest. Vasakronan utökar därmed beståndet kring centralstationen där man äger Klara C, Pennfäktaren och Klara Zenit. Förvärvet är Vasakronans första sedan 2019. ”Sthlm HUB är en fastighet av hög kvalitet belägen i en del av Stockholm som har utvecklats starkt under senare år och som kommer stå sig väl över tid. Med förvärvet fortsätter vi att stärka vår närvaro i Stockholms bästa kommunikationsläge, vilket är helt i linje med vår strategi”, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Länk till nyheten