03 april 2024

Vasakronan köper fastighet i centrala Stockholm

Fastigheten Uggleborg 14, Sthlm HUB, förvärvas av Vasakronan från Union Investment. Byggnaden är från 1967 och genomgick en totalrenovering och uppgradering under 2015-2017. Cirka 6 000 kvm uppgår den uthyrningsbara ytan till och merparten utgörs av kontor. ”Sthlm HUB är en fastighet av hög kvalitet belägen i en del av Stockholm som har utvecklats starkt under senare år och som kommer stå sig väl över tid. Med förvärvet fortsätter vi att stärka vår närvaro i Stockholms bästa kommunikationsläge, vilket är helt i linje med vår strategi”, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Länk till nyheten