Vasakronan kan bygga 5 000 kvm – mitt i Uppsala

01 oktober 2019

Vasakronan vill undersöka om de kan bebygga innergården vid Dragarbrunn 24:5, även kallad Salafastigheten, i Uppsala. Enligt Fastighetsvärlden handlar det om ungefär 5 000 kvm bebyggelse och en detaljplan ska snart ut på samråd. Bakgrunden till tillbyggnaden är att hyresgästen Domstolsverket (Uppsala Tingsrätt) har behov av att utöka sina ytor framgent.

Länk till nyheten