31 oktober 2022

Vasakronan: Historisk hög nettouthyrning

Vasakronan redovisar hyresintäkter på 6 024 miljoner kronor under perioden januari-september 2022. Det innebär en ökning med 9 procent jämfört med motsvarande period året innan. ”Vi håller ett högt tempo i nyuthyrningen och trycket är som störst på lokaler av hög kvalitet i riktigt bra lägen. Det är en efterfrågan som vi har goda förutsättningar att möta, vilket syns i nettouthyrningen som nu uppgår till 278 mkr för perioden. Det är en historiskt hög siffra”, skriver vd Johanna Skogestig i delårsrapporten.

Länk till nyheten