Vasakronan har ökar takten för en hållbar stadsutveckling

24 november 2021

Vasakronan ökar takten för en hållbar stadsutveckling genom att integrera området transaktioner i den befintliga trestegsmodellen stadsutveckling, fastighetsutveckling och projektgenomförande. Johanna Skogestig, bolagets vd, säger att planen för klimatneutralitet år 2030 kräver ett bredare persoektiv när de ska anta utmaningarna och att allt måste hänga ihop för att de ska nå sina mål. Ansvarig för att driva utvecklingen mot ett samordnat arbetssätt inom transaktion och projekt blir Jan-Erik Hellman. Christer Nerlich får ansvaret för bolagets analys- finans- och ekonomifunktioner.

Länk till nyheten