Vasakronan gör stor uthyrning i city

06 mars 2019

Ett hyresavtal har tecknats mellan Handelsbanken och Vasakronan. Avtalet gäller 12 600 kvm i fastigheten Tre Vapen på Östermalm i Stockholm. Banken tar över de lokaler som Naturvårdsverket idag hyr.

Länk till nyheten