Vasakronan förvärvar för 430 mkr i Malmö från Skanska

11 november 2019

Vasakronan köper fastigheten Sejen 3 av Skanska för en summa av 430 mkr. Vasakronan avyttrar byggrätten Hyllie Connect till Skanska för 85 mkr i samband med förvärvet.

Länk till nyheten