Vasakronan förstärker inom fastighetsutveckling

28 januari 2020

Vasakronans Anna Nyberg, som idag är chef för fastighetsutveckling i Stockholm, får nu ansvar för den totala samordningen och slutförandet av projektet Sergelhuset. Jan-Erik Hellman blir ny chef för fastighetsutveckling i Stockholm på Vasakronan. Han får samtidigt ansvar för samordningen av fastighetsbolagets projektverksamhet på alla orter. Hellman är idag regionchef i Uppsala. Per Thiberg, chef affärsutveckling, fortsätter att ansvara för de JV-bolag som Vasakronan är delägare i. Han får dessutom ett ökat ansvar för att samordna, stötta och utveckla arbetet för att nå klimatneutralitet i Vasakronans projektverksamhet till 2030. ”Vår projektverksamhet påverkar bolagets lönsamhet på ett betydande sätt. Vi har höga ambitioner att driva verksamheten på ett alltigenom hållbart sätt. Med den här organisationsförändringen förstärker vi möjligheterna att göra det”, säger Johanna Skogestig.

Länk till nyheten