Vasakronan förstärker inom fastighetsutveckling

29 januari 2020

Anna Nyberg, som idag är chef för fastighetsutveckling i Stockholm på Vasakronan, får en ny roll. Hennes nya roll blir att ansvara för den totala samordningen och slutförandet av projektet Sergelhuset. Jan-Erik Hellman tar över Nybergs roll och får samtidigt ansvar för samordningen av bolagets projektverksamhet på alla orter. Per Thiberg, chef affärsutveckling, får fortsatt ansvar för de JV-bolag Vasakronan är delägare i. Han får dessutom ett ökat fokus på samordning, stöttning och utveckling i arbetet med att nå klimatneutralitet i Vasakronans projektverksamhet till 2030.

Länk till nyheten