10 mars 2023

Vasakronan förlängt 10. 000 kvm

I Stockholmsområden har Vasakronan förlängt två större hyresavtal, som sammanlagt är på ca 10 000 kvm kontorslokaler. Det handlar om Universitets- och Högskolerådets avtal i fastigheten Nöten 5 i Solna samt Åklagarmyndighetens dito i fastigheten Uppfinnaren 2 på Östermalm. Under 4:e kvartalet 2022 gjorde Vasakronan omförhandlingar som motsvarade sammanlagt 60 000 kvm och en årshyra på 276 miljarder. För kvartalet uppgick omförhandlingsresultatet till 0,8%.

Länk till nyheten