29 mars 2023

Vasakronan förlänger IFM-avtal med Coor

Vasakronan och Coor förlänger sitt befintliga avtal med ytterligare två år. Avtalet gäller gäller leverans av fastighetstekniska servicetjänster i alla fastigheter i beståndet. Utöver det levererar Coor även arbetsplatsservice till Vasakronans kontor och till flera av Vasakronans hyresgäster.

Länk till nyheten