Vasakronan förbereder handel med eleffekt

17 september 2021

Akut elbrist hotar både storstockholm, Uppsala och övriga Sverige. Av denna anledning introducerar Vasakronan ett nytt upplägg i nyrenoverade Sergelhusen där man testar att dra ner eleffekten vid Elbrist med hjälp av 15 000 sensorer. ”Vi deltar med olika piloter i projektet Stockholm Flex vars syfte är att testa förutsättningarna för en marknadsplats för handel med eleffekt, något vi vill vara med i för att kunna hitta lösningar på kapacitetsutmaningen”, berättar Vasakronans teknikchef Sandra Johansson. Upplägget ska inte bli kännbart för kunderna, försäkrar hon, utan de fördelar om vilka tider elen används vilket skapar en möjlighet att frigöra effekt när den behövs mer i andra delar av nätet.

Länk till nyheten