Vasakronan förändrar sin teknikorganisation

20 november 2017

Vasakronan förändrar sin teknikorganisation för en tydligare fokus på teknikutveckling. Fler tekniska lösningar ska implementeras i Vasakronans fastigheter, därmed har en ny central funktion tillsats. Den ska arbeta med utveckling, test och sökande efter ny teknik.

Länk till nyheten