Vasakronan får betalt för minskad elanvändning

15 februari 2022

I utbyte mot minskad elanvändning får Vasakronan betalt när de deltar i Stockholms flexibilitetsmarknad för el. ”När vi blir avropade stryper vi värmepumparna rejält. Istället kan vi under en kort period utnyttja den värme som finns inlagrad i huskroppen”, förklarar Ulf Näslund, teknisk chef på Vasakronan. Flexibilitetsmarknaden för el i Stockholm inleddes vintern 2020/21 och Ulf Näslund säger att grundtanken är att undvika elanvändning de få timmar i veckan när belastningen på systemet är som hårdast, framför allt vintertid på vardagsförmiddagar.

Länk till nyheten